site logo

excelboken.se

Välj avsnitt:

Välj version av Office:

2010 2013 2016

Välj menyspråk i Excel

Svenska Engelska

Navigera:

Innehåll Föregående kapitel Föregående avsnitt Nästa avsnitt Nästa kapitel Register

Gå kurs eller få hjälp med ett problem?

Jag driver IT-konsultfirman www.infomacro.se, som är specialiserad på att utveckla lösningar i Excel.

Jag håller även kurser i Excel och utveckling av macron (VBA). Kontakta mig gärna för mer information om kurstillfällen: dag snabela excelboken.se

Innehåll

Välkommen till excelboken.se!

Innehåll

1 Introduktion till Excel

   1.1 Öppna och använda programmet

   1.2 Olika versioner av Excel och Office

      1.2.1 Skillnader mellan Excel 2010, Excel 2013 och Excel 2016

   1.3 Grundläggande begrepp

      1.3.1 Arbetsbok (Workbook)

      1.3.2 Kalkylblad (eng. Worksheet eller Sheet)

      1.3.3 Celler (Cells), Rader (Rows) och Kolumner (Columns)

      1.3.4 Områden

      1.3.5 Meny, menyflik och grupp (Menu, Tab och Group)

      1.3.6 Formelfältet (Formula bar)

      1.3.7 Namnrutan (Name field)

      1.3.8 Format

      1.3.9 Formel

      1.3.10 Funktion

   1.4 Markering av celler, områden, kolumner, rader och kalkylblad

      1.4.1 Markering av enskilda celler

      1.4.2 Markering av områden

      1.4.3 Markering av flera olika områden samtidigt

      1.4.4 Markering av hela kolumner eller hela rader

      1.4.5 Markering av kalkylblad

   1.5 Några första grundläggande kalkyler

      1.5.1 En första formel

      1.5.2 En första funktion - funktionen Summa() (eng. Sum)

   1.6 Spara och öppna arbetsböcker

   1.7 Grundläggande design

      1.7.1 Typsnitt och färger i celler

      1.7.2 Färglägg kalkylbladens flikar

   1.8 En första titt på talformat

   1.9 Klippa, klistra och kopiera

      1.9.1 Kopiera endast innehåll eller innehåll med formatering

      1.9.2 Kopiering av format

      1.9.3 Kopiering av formler och funktioner

      1.9.4 Flytta formler till annan cell utan att formelns referenser räknas om

      1.9.5 Kopiering med hjälp av drag och släpp

      1.9.6 Kopiering genom automatisk ifyllnad

   1.10 Radera och tag bort rader, kolumner, områden eller kalkylblad

      1.10.1 Radera innehåll och format i celler och områden

      1.10.2 Tag bort hela rader eller kolumner

      1.10.3 Tag bort områden

      1.10.4 Tag bort kalkylblad

   1.11 Lägg till och flytta rader, kolumner, områden eller kalkylblad

      1.11.1 Lägg till, flytta eller kopiera hela rader eller kolumner

      1.11.2 Lägg till eller flytta kalkylblad

   1.12 Tangentbordsgenvägar, även kallat kortkommandon

   1.13 Övningar

   1.14 Facit till övningar

2 Formler, referenser och namngivna områden

   2.1 Formler och deras relation till matematiken

   2.2 Kopiering av relativa och absoluta referenser

   2.3 Referenser till celler eller områden i andra blad

   2.4 Cirkelreferens

   2.5 Namngivna områden

      2.5.1 Summering av namngivet område med hjälp av Summa() (eng. Sum)

   2.6 Övningar

   2.7 Facit till övningar

3 Funktioner

   3.1 Arbeta med funktioner i Excel

      3.1.1 Flera funktioner i samma cell

      3.1.2 Nästling (att ha funktioner i funktioner)

      3.1.3 Lägga till en funktion via funktionsknappen

      3.1.4 Funktioners parametrar och argument

      3.1.5 Resultatet i formelfältet

      3.1.6 Söka funktioner

   3.2 Matematiska funktioner

      3.2.1 Avrunda() (eng. Round)

      3.2.2 Avrunda.Nedåt() (eng. RoundDown)

      3.2.3 Avrunda.Uppåt() (eng. RoundUp)

      3.2.4 Rot() (eng. SQRT)

      3.2.5 Summa() (eng Sum)

      3.2.6 Summa.Om() (eng SumIf)

      3.2.7 Upphöjt.Till() (eng Power)

   3.3 Statistiska funktioner

      3.3.1 Antal() (eng. Count)

      3.3.2 AntalV() (eng. CountA

      3.3.3 Antal.Om() (eng. CountIf)

      3.3.4 Max() (eng. Max)

      3.3.5 Medel() (eng. Average)

      3.3.6 Median() (eng. Median)

      3.3.7 Min() (eng. Min)

      3.3.8 Typvärde.Ett() (eng. Mode.Sngl)

   3.4 Datum och tid

      3.4.1 Dag() (eng. Day)

      3.4.2 Datum() (eng. Date)

      3.4.3 Klockslag() (eng. Time)

      3.4.4 Minut() (eng. Minute)

      3.4.5 Månad() (eng. Month)

      3.4.6 Sekund() (eng. Second)

      3.4.7 Timme() (eng. Hour)

      3.4.8 År() (eng. Year)

   3.5 Textfunktioner

      3.5.1 Höger() (eng. Right)

      3.5.2 Längd() (eng. Len)

      3.5.3 Rensa() (eng. Clean)

      3.5.4 Vänster() (eng. Left)

   3.6 Logiska funktioner

      3.6.1 Jämförelseoperatorer

      3.6.2 Om() (eng. If)

      3.6.3 OmFel() (eng. IfError)

      3.6.4 Flera logiska tester nästlade

      3.6.5 Logiska operatorer Och() (eng. And), Eller() (eng. Or) samt Icke() (eng. Not)

   3.7 Sökfunktioner

      3.7.1 Index() (eng. Index)

      3.7.2 Letarad() (eng. VLookup)

      3.7.3 Passa() (eng. Match)

      3.7.4 Index() och Passa() tillsammans

4 Format

   4.1 Tal

      4.1.1 Allmänt format (eng. General)

      4.1.2 Tal (eng. Number)

      4.1.3 Valuta och redovisning (eng. Currency och Accounting)

      4.1.4 Procent

   4.2 Datum och tid

      4.2.1 Excels datum- och tidsformat

      4.2.2 Datum

      4.2.3 Tid

   4.3 Text

   4.4 Villkorsstyrd formatering

      4.4.1 Hitta och ta bort villkorsstyrd formatering

      4.4.2 Redigera en befintlig regel

      4.4.3 Koppla en regel till en cell

      4.4.4 Flera regler för samma område

5 Diagram

   5.1 Stapeldiagram

      5.1.1 Ett första diagram

6 Hur fel skall undvikas

   6.1 Kontrollräkna

   6.2 Skriv få formler och funktioner

   6.3 Undvik avrundning

Appendix A Tangentbordsgenvägar

Register

(C) Dag Kihlman, 2018. All rights reserved. Contact dag snabela excelboken.se, Tel. +46 705 43 27 37